Reflectielab – de Podcast

Beeldende wijsheid
Summer en Nina de Bruin zijn in gesprek over de kracht van beelden en zakelijke tekeningen. Zo zorgen beelden en tekeningen ervoor dat wat in de onderstroom of onderbewuste leeft en een rol speelt, meer zichtbaar wordt. Nina deelt mooie voorbeelden van organisaties, processen en teams waarin het overzichtelijk hebben van doelen, wensen, werkprocessen helpend is om dieper te verbinden en te leren met elkaar.

In deze podcast een inkijkje in het leven van Nina, als zakelijk tekenaar als wel een pleidooi voor meer beeldende reflectie en communicatie.

<iframe style=”border-radius:12px” src=”https://open.spotify.com/embed/episode/5V6Dg3sfLYOKtBrq6fmXf6?utm_source=generator” width=”100%” height=”352″ frameBorder=”0″ allowfullscreen=”” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture” loading=”lazy”></iframe>