Conflictreflectie

Wat is een conflict eigenlijk? Een conflict is een strijd, een verschil van mening. Niemand is gelijk, heeft een andere achtergrond en kijkt door dezelfde bril. En dat is mooi. Toch voelt het soms belemmerend en verstikkend. Misschien vinden we het contact ingewikkeld en willen we liever niet horen wat de ander te zeggen heeft. We voelen ons het veiligst als iemand dezelfde gedachten of gedrag heeft. Het wordt ongemakkelijker als iemand het niet eens met je is. En stel je voor dat je daardoor zelf van mening verandert? Oeh, dat is ook lastig, want je wilt misschien juist aan je standpunt vasthouden. Dan is het volharden. We vinden het moeilijk om in het proces echt te luisteren en dat mee te nemen in onze meningsvorming. Terwijl een ander standpunt juist je kan verrijken.

“Een verschil van mening voelt bijna als het verliezen van identiteit.”

Frisse bril
Als je open staat om met een nieuwe bril naar conflicten of ingewikkelde vraagstukken te kijken, hoe begin je dan? Onthoud in ieder geval dat vasthouden aan je mening kan gaan over een conflict met jezelf. Je hebt vroeger bepaalde overtuigingen en gedachten ontwikkeld die je soms in de weg staan. Je wilt ervan af. Laat die stemmen, hard of zacht, er gewoon zijn. Ga die strijd niet met jezelf aan, maar leer ervan. Ja, soms is dat best pijnlijk en willen we het niet zien. Maar door daarop te reflecteren, ben je beter in staat om met een andere en nieuwe energie om te gaan met conflicten. Wist je dat als je iets vindt van de ander het eigenlijk over jezelf gaat? Het resoneert met iets wat diep in jezelf zit. Het onderzoeken waard.

Reflectieve vragen
Ben jij altijd bezig met harmonie? Wil je conflicten vermijden? Geen zin in gedoe? Doordat je het probeert weg te stoppen, ontstaan conflicten juist. Harmonie is mooi, maar conflicten zijn kansen om te leren en om dieper in contact met jezelf en met anderen te komen. Neem de tijd om te luisteren naar de gedachten en behoeftes van een ander. Wat speelt er? Dat is groei. Dat is reflectie! Je bent bezig met bruggen bouwen en je kennis te vergroten. Tuurlijk mag je zeggen wat je vindt en voelt. Is het spannend? Ja, maar het hoort erbij. Het is goed. En je mag ook van gedachten veranderen: “Nu ik dit hoor, kijk ik toch anders naar het vraagstuk.”

Visie
Mag er een verschil in visie zijn? En hoe zou het zijn als je het conflict gewoon even laat? Dat er niks gebeurt. Wat brengt dat? Zou je dat dan kunnen laten? En wat leert dit conflict jou? Welke les krijg je? Welke nieuwe inzichten? Welke wijsheid van de ander kun je toevoegen aan jouw kennis en inzichten? Dát allemaal mooie reflectievragen.

Hoe kan een conflict tot verdiepende inzichten en verbinding zorgen? Als we durven mee te bewegen met elkaars standpunten, eerlijk naar onszelf zijn en open staan voor feedback.

 “Conflicten zijn eigenlijk heel gaaf. Wat zou het leven saai zijn als we die niet hebben.”

Meer weten? Luister dan hier naar mijn podcast over Conflictreflectie.