De kracht van supervisie en waarderend benaderen

Wat is supervisie eigenlijk? Er is veel verwarring over de term. Het is een begeleidingsvorm waarin je reflecteert op je werkervaring. Dat doe je vanuit verschillende perspectieven. En het reflecteren is óók onderwerp van het gesprek. Je reflecteert over het reflecteren. Supervisie maakt gebruik van de kracht van ervaringsleren en onder begeleiding van een specialist – de supervisor – ga je de diepte in.

Wat is het verschil met intervisie? Supervisie is een intensieve vorm van intervisie. Bij supervisie deelt de professional vaak in een kleinere groep een werkervaring waar samen op wordt gereflecteerd. Er kan op verschillende aspecten worden ingezoomd. Op de organisatie, de cliënt, op het team, op de leervraag van de professional. Het is vooral een collegiale setting waar je van en met elkaar leert. Het is vaak een serie van 10-15 bijeenkomsten waarbij dezelfde professional iedere keer een vraag, probleem of ervaring inbrengt. De reflectieve vragen die dan kunnen voorbijkomen: wat kan ik leren? Hoe kan ik er anders me omgaan? Wat gaat er al goed? Wat zijn mijn waarden? Wat signaleer ik allemaal?

Waarom zou een organisatie kiezen voor supervisie? Als een werkgever een goede supervisie-traject start, scheelt dat veel ruis in het team, stress voor medewerkers en het verbetert de kwaliteit van professioneel handelen. Het levert zoveel op: tijd, geld, minder klachten, lager ziekteverzuim. Dat wordt soms onderschat.

‘Ik gun het eigenlijk ieder mens als het gaat om echte verdieping en verbinding’

                                                – Summer –

Nee, het gaat niet vanzelf. Het kost tijd, inspanning en bereidheid om met jezelf aan de slag te gaan. En dát is een goede reden voor organisaties om supervisie in te zetten. Het leidt tot een groter leer- en verandervermogen van professionals en dat is belangrijk in een tijd waarin er zoveel veranderingen zijn en je jezelf beter leert sturen in: wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen? Hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen?
Waarom is meer aandacht voor supervisie en de rol van een supervisor noodzakelijk? Het heeft namelijk een beetje een geitenwollensokken-imago, maar dat is het niet! Supervisor zijn, is een uitdagend vak waarin je heel veel kunt leren. Het is een soort reflectief bewustzijn. Het geeft voldoening en je hebt de tijd en ruimte om samen te reflecteren en te verdiepen in jezelf en in anderen. En dat is best fijn in een wereld waarin alles sneller en beter moet. En als je het niet doet, zijn de kosten hoog. Want er zijn genoeg mensen in organisaties die vastlopen, daardoor ziek worden of afhaken. Daarom is het voor organisaties een must om mensen die ruimte te geven voor supervisie en reflectie. Waarin vanuit een waarderende invalshoek naar jezelf en anderen wordt gekeken. Geen dader-slachtoffer, maar het gaat meer over: hoe zouden we het anders willen? Welke mogelijkheden hebben we daartoe? Wat willen we vasthouden in alle veranderingen? Wat mag niet verloren gaan? Wat gaat goed en vanuit welke waarden willen we ergens naartoe? Dus van binnenuit: wat waardeer je in jezelf en in anderen? En hoe kun je dat vergroten en versterken?

Waarderend benaderen is een belangrijk thema waarbij je kijkt naar wat er aan vaardigheden en kennis al in huis is en hoe je dat kunt versterken. Een positieve insteek dus. Het gaat over leren van en met elkaar. De een kan dit goed en de ander dat. Die benadering is veel duurzamer en toekomstbestendiger. Mensen hebben allemaal veel ervaringen en kwaliteiten en die moet je eruit filteren. Wat is er allemaal al en wat kunnen we uitbouwen?

‘Het is veel leuker om ergens naartoe te bewegen wat je als kan in plaats van wat je niet kunt en moet leren.’

                                                – Wiepke –

Oefening waarderend benaderen

  • Spreek in je team uit wat je waardeert in elkaar en vier successen. Leuk om iets mee te nemen zoals een werkvorm, met een symbool, een foto, een kaartje waarbij je op een luchtige manier kunt bespreken wat je in elkaar waardeert. En geef dat tijd en ruimte.
  • Voor meer zelfwaardering: schrijf op een kaart wat je waardeert in jezelf. Wat is er eigen aan jou? En wat is daar mooi aan? Niet vergelijken of te ver vooruitkijken. Blijf dicht bij jezelf. Wat past er bij mij? Dat is een ongelooflijke belangrijke basis om jezelf te veranderen. Vanuit zelfkritiek is dat veel lastiger.

Gaat waarderend benaderen alleen maar over positieve dingen? Het gaat over de manier hoe je dingen benadert. Dat je in lastige tijden (zoals bijvoorbeeld organisatieveranderingen of arbeidsconflicten) toch uitspreekt wat je in de ander waardeert. Bijvoorbeeld: een leidinggevende die de medewerker een compliment geeft na een conflict zoals: ‘ik vind het fijn dat je altijd zo eerlijk bent.’ Of een leidinggevende die zich uitspreekt bij onrust in de organisatie : ‘ik weet dat het momenteel hectisch en onduidelijk is, maar ik waardeer het enorm dat jullie de schouders eronder zetten en keihard jullie best doen.’ Zo belangrijk om te doen. Dat geeft mensen houvast en draagt bij aan vertrouwen.

Summer maakte een podcast over supervisie-wijsheid en de waarderende benadering samen met Wiepke de Heij, oprichter van het bedrijf de Witte en de Zwarte Zwaan. Ze begeleidt leidinggevenden en teams bij hun professionele ontwikkeling en is auteur van het boek: Persoonsgericht en waarderend trainen. 

Luister de podcast hier.