Reflectielab – de Podcast

Het systemische perspectief van de verklarende analyse

In deze podcast neemt Summer je mee in het systemische perspectief van een verklarende analyse. Ze deelt hoe je in verschillende fasen van de verklarende analyse systemisch kunt kijken, welke verbindingen, loyaliteiten en systemische perspectieven om aandacht vragen. Ze deelt systemische vragen en werkvormen die je kunt toepassen.

Summer Koster is trainer Verklarende Analyse bij TIMM consultancy en geeft daar trainingen voor jeugd en gezinsprofessionals, gedragswetenschappers en consulenten sociaal domein.