Reflectielab – de Podcast

Systemische wijsheid met Sanne en Summer over de zoetbehoefte en suikerverslaving

Sanne en Summer gaan in gesprek over systemische vragen. Ditmaal een vraag over de zoet behoefte en de terugkerende behoefte aan suiker.

Hoe kijken wij daar systemische naar? Welke systemische principes liggen hieraan ten grondslag en wat zou systemische wijsheid doen?