Reflectielab – de Podcast

Systemische wijsheid met Summer en Sandra over jeugdhulp-vraagstukken vanuit een systemische bril
In deze podcast gaan Sanne en Summer in gesprek over de vraag van Luzan. Zij vertelt over haar jeugdhulp-vraagstukken, gedrag van een kind wat mogelijk een oorsprong heeft bij de ouders en de rol van omgeving en omstanders, als het thuis of met gezinnen niet goed gaat. In deze podcast-aflevering, zoomen we in op systemisch kijken naar opvoed-vraagstukken, naar jeugdhulp en jeugdzorg en de rol van omstanders en omgeving.
De Dramadriehoek, polariteiten, systemische wetmatigheden, organisaties en samenlevingsvraagstukken worden vanuit een systemische blik beschreven.